ข้อตกลงในการใช้งาน Gamvento

ร้านค้า Gamvento เป็นผู้ให้บริการแบบสมัครสมาชิก ที่อนุญาตให้สมาชิกของเราดาวน์โหลดติดตั้งและเล่นเกมส์ Android ("เนื้อหาร้านค้า Gamvento") ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ("อุปรณ์ที่พร้อมใช้งานของร้านค้า Gamvento").


บริการร้านค้า Gamvento ให้บริการแก่คุณโดย Gamvento Store Inc, บริษัทจำกัดการรับผิดชอบ จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสวีเดน (ในที่นี้เรียกว่า "ร้านค้า Gamvento").


ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการงานต่อใช้บริการของเรา ตามที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งาน "บริการร้านค้า Gamvento" "บริการของเรา" หรือ "บริการ" หมายถึงบริการที่ให้โดย ร้านค้า Gamvento สำหรับการดาวน์โหลดการติดตั้งและเล่นเนื้อหา ร้านค้า Gamvento รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน คำแนะนำ บทวิจารณ์ เว็บไซต์ และส่วนต่อประสานผู้ใช้รวมถึงเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา


1. การเป็นสมาชิก

1.1 การเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิก เพื่อใช้บริการร้านค้า Gamvento คุณต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานของร้านค้า Gamvento และระบุวิธีการชำระเงินปัจุบันที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับ ซึ่งคุณสามารถอัปเดตได้เป็นครั้งคราว ("วิธีการชำระเงิน") เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนวันเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นอีก คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกของงวดถัดไปตามวิธีการชำระเงินของคุณ (ดู "การยกเลิก" ด้านล่าง) คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงค์ "บัญชีของคุณ" ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ร้านค้า Gamvento ที่อยู่ภายใต้ชื่อโปรไฟล์ของคุณ


2. การเก็บเงิน

2.1 รอบการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสำหรับบริการร้านค้า Gamvento และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณเช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น จะถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่สอดคล้องกับการเริ่มต้นส่วนการชำระเงินของสมาชิกของคุณ ในบางกรณีวันที่ชำระเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณยังไม่ชำระสำเร็จหรือวันชำระเงินของคุณเริ่มในวันที่ไม่มีในเดือนนั้นๆ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่หน้า "บัญชีของคุณ" เพื่อดูวันที่ชำระเงินครั้งต่อไปของคุณ


2.2 วิธีการชำระเงิน
คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินโดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงค์ "บัญชีของคุณ" หากการชำระเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก หมดอายุ เงินไม่เพียงพอ หรืออย่างอื่น และคุณไม่เปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือยกเลิกบัญชีของคุณ เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะได้รับวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง เมื่อคุณอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ


คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอัปเดตต่อไป และคุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ
ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่เรียกเก็บเงินการชำระเงินของคุณ สำหรับวิธีการชำระเงินบางครั้ง ผู้ออกวิธีการชำระเงินของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด


2.3 การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณได้ตลอดเวลา และคุณจะยังคงสามารถเข้าถึงบริการร้านค้า Gamvento ตลอดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

การชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนได้และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกบางส่วนหรือไม่ได้เล่นเนื้อหาของร้านค้า Gamvento หากต้องการยกเลิกให้ไปที่หน้า "บัญชีของคุณ" และทำตามคำแนะนำในการยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกบัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ หากคุณลงชื่อสมัครใช้ร้านค้า Gamvento โดยใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงินและต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามเช่น โดยการเยี่ยมชมบัญชีของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและ ปิดการต่ออายุอัตโนมัติหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากบริการร้านค้า Gamvento ผ่านบุคคลที่สาม คุณอาจพบข้อมูลการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณโดยไปดูที่บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


2.4 การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนบริการ เราอาจเปลี่ยนแผนการบริการและราคาการบริการของเราเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในแผนบริการของเราจะมีผลกับคุณภายใน 30 วันหลังจากแจ้งให้คุณทราบ


3. บริการร้านค้า Gamvento

3.1 คุณต้องมีอายุ 18 ปีหรืออายุส่วนใหญ่ในจังหวัดเขตหรือประเทศของคุณเพื่อเป็นสมาชิกของบริการร้านค้า Gamvento ผู้เยาว์สามารถใช้บริการภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น


3.2 บริการร้านค้า Gamvento และเนื้อหาใดๆ ที่ดูผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ในระหว่างการเป็นสมาชิกร้านค้า Gamvento ของคุณ เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่ให้คุณเข้าถึงบริการร้าน Gamvento และดูเนื้อหาของร้านค้า Gamvento ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด

ก่อนหน้านี้จะไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆให้กับคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการสำหรับการแสดงสาธารณะ


3.3 คุณสามารถเล่นเนื้อหาร้านค้า Gamvento เป็นหลักภายในประเทศที่คุณได้สร้างบัญชีของคุณและเฉพาะในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เราให้บริการ และได้รับอนุญาตเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่อาจเล่นได้จะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว จำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดติดตั้งและเล่นเนื้อหาร้านค้า Gamvento ถูกจำกัดไว้สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับร้านค้า Gamvento ห้า (5) เครื่อง


3.4 Gamvento Store ทำการเปลี่ยนแปลงบริการเป็นประจำ รวมถึงคลังเนื้อหา นอกจากนี้เรายังทดสอบด้านต่างๆของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเว็บไซต์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ คุณสมบัติส่งเสริมการขาย และความพร้อมของเนื้อหาร้านค้า Gamvento


3.5 คุณตกลงที่จะใช้บริการร้านค้า Gamvento รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับหรือข้อจำกัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาในนั้น คุณตกลงที่จะไม่เก็บถาวร ทำซ้ำ แจกจ่ายปรับเปลี่ยน แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ อนุญาต สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขาย หรือ การใช้งาน (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจนในข้อกำหนดการใช้งาน) เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับจาก หรือผ่านบริการ Gamvento Store นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่ หลีกเลี่ยง ลบ เปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน ลดระดับ หรือขัดขวางการป้องกันเนื้อหาใดๆในบริการร้านค้า Gamvento; ใช้หุ่นยนต์ Spider Scraper หรือวิธีอัตโนมัติอื่นๆเพื่อเข้าถึงบริการร้านค้า Gamvento; แยกส่วนทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการร้านค้า Gamvento ใส่โค้ดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการร้านค้า Gamvento ในทางใดทางหนึ่ง; หรือใช้การขุดข้อมูลการรวบรวมข้อมูล หรือวิธีการสกัด

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งหรือส่งวัสดุใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายหรือ จำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการร้านค้า Gamvento รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์ใดๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ เราอาจยุติหรือ จำกัด การใช้บริการของเราหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้

หรือมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฉ้อโกง


3.6 คุณภาพของเนื้อหาร้านค้า Gamvento อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ความสามารถของอุปกรณ์ แบนด์วิดท์ที่ผ่านและ / หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปได้ เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดติดตั้งและเริ่มเล่นเนื้อหา Gamvento Store จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการรวมถึงตำแหน่งของคุณแบนด์วิดท์ที่มีอยู่ ณ

เวลานั้นเนื้อหาที่คุณเลือกและการกำหนดค่าและความสามารถของอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานร้านค้า Gamvento


3.7 ซอฟต์แวร์ร้านค้า Gamvento ได้รับการพัฒนาโดย หรือเพื่อ ร้านค้า Gamvento และได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเนื้อหาร้านค้า Gamvento ผ่านอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานของร้านค้า Gamvento ซอฟต์แวร์ร้านค้า Gamvento อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และสื่อ และฟังก์ชัน และคุณสมบัติอาจแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์
คุณรับทราบว่าการใช้บริการอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าคุณอาจได้รับร้านค้า Gamvento เวอร์ชั่นปรับปรุงและซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ


4. รหัสผ่านและการเข้าถึงบัญชี

4.1 สมาชิกที่สร้างบัญชีร้านค้า Gamvento และถูกเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงิน ("เจ้าของบัญชี") มีการเข้าถึงและควบคุมบัญชีร้านค้า Gamvento และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานของของร้านค้า Gamvento ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา
เพื่อรักษาการควบคุมบัญชีและเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนเข้าถึงบัญชี (ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเล่นสำหรับบัญชี) เจ้าของบัญชีควรรักษาการควบคุมอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานของของร้านค้า Gamvento ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการและไม่เปิดเผย รหัสผ่าน
หรือรายละเอียดของวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีให้กับใครก็ตาม คุณมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงและรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เราสามารถยกเลิกบัญชีของคุณหรือระงับบัญชีของคุณเพื่อปกป้องคุณ ร้านค้า Gamvento
หรือพันธมิตรของเราจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวหรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นๆ


5. ข้อกำหนดอื่นๆ

5.1 กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสวีเดน ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่จำกัดสิทธิ์การคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ ที่คุณอาจได้รับภายใต้กฎหมายบังคับของประเทศที่คุณพำนักอาศัย


5.2 องค์ประกอบไม่พึงประสงค์ ร้านค้า Gamvento ไม่ยอมรับองค์ประกอบหรือแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเนื้อหาของร้านค้า Gamvento และไม่รับผิดชอบต่อความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบหรือการเขียนโปรแกรมใดๆ ในสื่อใดๆ ไปยังเหหรือแนวคิดที่ส่งไปยังร้านค้า Gamvento


5.3 สนับสนุนลูกค้า
หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและคุณสมบัติของเรา หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของร้านค้า Gamvento ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ
ระหว่างข้อกำหนดการใช้งานและข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือส่วนอื่นๆของเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะเป็นตัวควบคุม


5.4 การอยู่รอดของข้อตกลง
หากข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกจัดขึ้นว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ความถูกต้องตามกฎหมาย การบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์


5.5 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานร้านค้า Gamvento
อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อย 30 วัน ก่อนข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับคุณ


5.6 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงินใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน การแจ้งเตือน) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่นผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณในระหว่างการลงทะเบียน


Last Updated: 22 August 2017
อัพเดตล่าสุด: 22 สิงหาคม 2560